Звіт

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/artliman/public_html/includes/menu.inc on line 1010.
Дата: 
15.01.2016

Звіт періодичний про відстеження результативності рішень Краснолиманської міської ради

Звіт про відстеження результативності рішень Краснолиманської міської ради:

 

Вид та назва регуляторного акту:

-    від 08.04.2011 р. № 6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради»

-    від 30.03.2012 р. № 6/14-1262 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2011 р. № 6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради»

-    від 13.07.2012 р. №6/16-1529 «Про внесення змін до рішення міської ради від 08.04.2011 р. № 6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради»

-    від 17.05.2013 р. №6/23-2263 “Про доповнення рішення Краснолиманської міської ради від 08.04.2011р. №6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради”

-    від 18.12.2014 р. №6/35-3155 “Про внесення змін та доповнень до рішення Краснолимансокї міської ради від 08.04.2011р. №6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради” з внесеними змінами рішенням Краснолимансокї міської ради №6/14-1262 від 30.03.2012”.

 

Виконавець заходів з відстеження: відділ економічного розвитку і торгівлі Краснолиманської міської ради.

Ціль прийняття акту – удосконалення та приведення у відповідність до земельного законодавства місцевих нормативних актів, регулюючих земельні відносини, раціональне використання земель територіальної громади м. Красний Лиман.

Строк виконання заходів з відстеження – 11.01.2016 р. – 15.01.2016 р.

Тип відстеження – періодичне.

Методи результативності відстеження:  результати відстеження одержані методом контролю за надходженням коштів від сплати орендної плати за землю за даними Краснолиманського відділення Слов»янської ОДПІ та інформації фінансового управління  міської ради.

 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність:    

Оренда землі – це засноване на договорі строкове  платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

З метою стимулювання ефективного та раціонального використання земель на території міської ради, в зв'язку з відсутністю ставок орендної плати за земельні ділянки окремого цільового використання, рішенням  від 17.05.2013 р. №6/23-2263 “Про доповнення рішення Краснолиманської міської ради від 08.04.2011р. №6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради” встановлені пункти:

32.1 розміщення залізничних колій, під'їздних шляхів, приймально-розподільчої площадки – де нормативна грошова оцінка виконана, в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі;

32.2 розміщення залізничних колій, під'їздних шляхів, приймально-розподільчої площадки – де нормативна грошова оцінка  не виконана, в 3-ти кратному розмірі земельного податку.

 

22.05.2013р. укладений договір оренди землі з ДП ЗАТ “Трест Донбастрансбуд” Краснолиманський пісчаний кар'єр для будівництва та обслуговування залізничної колії та приймально-розподільчої площадки, за ставкою орендної плати  в 3-ти кратному розмірі земельного податку. Додатково сплачено орендної плати за землю в 2013-2014 р.-25740,27 грн на рік, в 2015 році — 32149,52 грн на рік.

10.08.2013р. укладений договір оренди землі з ТОВ “Фомальгаут” для відновлення та обслуговування під'їздної залізничної колії, за ставкою орендної плати  в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі. Додатково сплачено орендної плати за землю в 2013-2014 р. -18688,24 грн на рік, в 2015 році - 23341,61 грн на рік.

 

            Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166-VII, внесені зміни до ст. 288.5.1 Податкового Кодексу України якими встановлено, що “Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки землі”.

            Прийнято рішення міської ради від 18.12.2014 р. №6/35-3155 “Про внесення змін та доповнень до рішення Краснолиманської міської ради від 08.04.2011р. №6/5-214 “Про затвердження ставок орендної плати за землю на території Краснолиманської міської ради” з внесеними змінами рішенням Краснолиманської міської ради №6/14-1262 від 30.03.2012”, внесені зміни до додатку 1 рішення міської ради № 6/5-214 від 08.04.2011 р:

1.1 в п. 14.1 слова та цифри  «200 грн за 1 га» замінити на цифру « 3%»;

1.2 в п. 14.2 слова та цифри  «100 грн за 1 га» замінити на цифру « 3%»;

1.3 в п. 14.3 слова та цифри  «100 грн за 1 га» замінити на цифру « 3%»;

1.4 в п. 14.4 слова та цифри  «2,00 грн за 0,01 га» замінити на цифру « 3%»;

1.5 в п. 14.5 цифру «1%» замінити на цифру «3%».

 

            Рішення вступило в силу з 01.01.2015 року.

            Крім того орендарям земель сільськогосподарського призначення рекомендовано в термін до 01.01.2015 р. виготовити нормативну грошову оцінку земельних ділянок. У разі не виготовлення нормативної грошової оцінки землі, запроваджується застосування ставки орендної плати згідно категорії земель: «3% від нормативної грошової оцінки 1 гектара ріллі по області», «5% від нормативної грошової оцінки 1 гектара сіножаті та пасовища по області”.

 

З 01.01.2015 р. підготовлено та укладено 23 додаткові угоди з розрахунками орендної плати про зміну орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, загальною площею 399,6521 га. Орендна плата за ці земельні ділянки збільшилась з 135,6 тис. грн до 424,3 тис. грн., тобто на 288,7 тис. грн на рік.

 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту:

Регуляторний акт почав діяти з травня 2011 року.

 

м. Красний Лиман – є місто обласного підпорядкування.  Надходження до місцевого бюджету по Краснолиманській міській раді: 

 

Надходження за оренду землі,

тис. грн.

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Всього до міського бюджету

4616,4

5606,9

5757,3

4770,2

6375,0

   

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта:

За період з 2011 по 2015 рік на території Краснолиманської міської ради:

 

2011р.

2012р.

2013 р

2014 р

2015 р

1.

Кількість діючих договорів оренди землі, одиниць

433

482

443

455

440

2.

Сплачено орендної плати

(100% зарахування), тис.грн.

4616,4

5606,9

5757,3

4770,2

6375,0

3.

Заборгованість з орендної плати за землю, тис. грн.

58,4

34,3

176,3

834,7

2744,9

4.

Укладено договорів оренди землі, одиниць

49

72

53

43

14

5.

Розірвано договорів оренди землі, одиниць

40

41

41

58

11

Надходження з орендної плати за землю в 2013 році в порівнянні до 2012р збільшились на 150,4 тис. грн (102,7%) за рахунок укладання нових договорів оренди, приведення у відповідність до Податкового кодексу рішення міської ради в частині встановлення ставок оренди за землю, розширення та удосконалення переліку об'єктів, розташованих на орендованих земельних ділянках.

В 2014 р. надходження з орендної плати за землю зменшились в порівнянні до 2013 р. на 987,1 тис. грн (82,9%). Це відбулось в значній мірі за рахунок того, що з 01.01.2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», згідно з пунктом 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» якого землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.06.2008 р. № 290, Краснолиманській міській раді на термін дії повноважень рад V та VI скликань було доручено розпоряджатися земельними ділянками за межами населених пунктів на території Краснолиманського району. Пунктом п’ятим даного розпорядження визначено термін його дії, а саме до розмежування у Краснолиманському районі земель державної та комунальної власності.

З огляду на вищевикладене дане розпорядження втратило чинність з 01.01.2013р., а Краснолиманська міська рада втратила повноваження, щодо розпорядження землями державної форми власності, які знаходяться за межами населеного пункту, тому подовжити терміни дій договорів які закінчились або надати земельні ділянки в оренду новим володарям не могла.

 

            Разом з тим, Законом України №1669 від 2 вересня 2014 року “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” визначені тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.

            П.6 вказаного Закону встановлено, що під час проведення антитерористичної операції суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, звільнені від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності.  

 

Надходження з орендної плати за землю в 2015 році в порівнянні до 2014р збільшились на 1604,8 тис. грн (133,6%) за рахунок укладання нових договорів оренди землі та оформленням додаткових угод до договорів оренди земель сільськогосподарського призначення в частині доведення ставки орендної плати до 3% від нормативної грошової оцінки землі, згідно вимог  ст.285.1 Податкового Кодексу України.

 

Заборгованість з орендної плати за землю в 2013 році збільшилась  в порівнянні до 2012р на 142,0 тис. грн, в 2014 р. збільшилась в порівнянні до 2013 р. - на 658,4 тис. грн., в 2015 р. збільшилась в порівнянні до 2014 р. - на 1910,2 тис.грн.

Значна заборгованість з орендної плати за землю в 2014-2015 роках виникла в зв'язку з проведенням Антитерористичної  операції  та прийняттям Закону України №1669 від 2 вересня 2014 року, спираючись на який 64 орендаря перестали сплачувати орендну плату за землю. В.т.ч. 32 орендаря залишились на території, яка тимчасово непідконтрольна владі України, а діючим законодавством не передбачено звертатися щодо примусового стягнення орендної плати за землю стосовно юридичних та фізичних осіб, які зареєстровані на території Донецької та Луганської областей, де проводиться АТО.

 Розмір коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта:

Для отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку орендарям земельних ділянок необхідно до 7 днів. Отримання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку  землі з міськрайонного управління Держгеокадастру у м. Красному Лимані безкоштовне.

Для проходження процедури державної реєстрації договорів оренди землі, додаткових угод до договорів оренди землі в 2013-2014 р. передбачалось законодавством до 14 робочих днів, в 2015 році — до 5 робочих днів. Розміри оплати послуг по обв'язковій державній реєстрації договорів та додаткових угод до договорів оренди землі в 2013-2014 роках становили 171,00 грн., в 2015 році — 193,00 грн.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей:

Ставки орендної плати за земельні ділянки встановлені Краснолиманською міською радою не менше – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим Кодексом України, та не перевищують 12% від нормативної грошової оцінки землі.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі порівняння показників результативності базового відстеження, та отриманих у подальшому даних по аналогічних показниках базового, повторного та переодичного відстежень результативності, можна зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання; рішення міської ради є актуальними для подальшого забезпечення  ефективного та раціонального використання земель на території міської ради.

В результаті реалізації регуляторного акту здійснюються повноваження, покладені на органи місцевого самоврядування: збільшені витрати на вирішення соціальних питань, на фінансування програм освіти, охорони здоров'я, інших напрямків; проводяться заходи щодо охорони земель та раціонального їх використання;  тощо.

Звіт складено відділом економічного розвитку і торгівлі Краснолиманської міської ради.

   

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі                                 Н.П. Авдєєнко

 


Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home/artliman/public_html/sites/all/themes/krliman/page.tpl.php on line 144